• BANNER1
  • BANNER2
  • 26efb422d7ca4478b70d40047b36f69

Biz hakda

3 ELEKTRIK HYZMATDAŞLYK

“Jiangsu East Yonsland Vehicle Manufacturing Co., Ltd.” 40 ýyl töweregi taryhy bilen häzirki wagtda elektrik tigiriniň, elektrik dört- gözleg, önümçilik, satuw, hyzmat we eksport söwdasyna gönükdirilen esasy ýokary tehnologiýaly hususy kärhana öwrüldi. tigirli ulag, motosikl we beýleki kiçi ulaglar.Onsonslendiň ähli taraplaýyn güýji pudagyň başynda durýar we biz tigiriň doglan ýeri hökmünde hem bellidiris.

“Yonsland” 150 gektar meýdany eýeleýär we kompaniýanyň ösen önümçilik we synag enjamlary bar, ýyllyk önümçilik we satuw mukdary 300 000 birlikden gowrak.Yonslandyň dört esasy elektrik ulagy onlarça milli patentine eýe.Şeýle hem, Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly önümler, Sýuzhou markasynyň önümleri we milli hil barlagynyň we durnuklylygynyň ökde önümleri.Asyl Huaihai esasynda müşderiler üçin has köp baha döretmek üçin marka, önüm, hil, hyzmat, dolandyryş we beýleki ugurlar boýunça giňişleýin öňe sürdük.

10 ýyldan gowrak

YONSLAND ulag serişdesi

Serediň Wideo

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň